פרס ״האדריכלית המבטיחה״ לשנת 2017

 

איריס אבנרי דביר זכתה בקטגוריית ״האדריכלית המבטיחה״ לשנת 2017, פרויקט 40 הנבחרים של מגזין ׳דירה נאה׳.

האדריכלית המבטיחה לשנת 2017 האדריכלית המבטיחה לשנת 2017 האדריכלית המבטיחה לשנת 2017 האדריכלית המבטיחה לשנת 2017